25-02-2024

Forside

Kalender


Links

Teknikg

DM stillingen 

Baner

Kørerforening
 


   

 


   Medlemsliste         Mødereferater
   Bestyrelse          og foreningens kalender

   Vedtægter          Betaling af kontingent

   Indmeldelse: Klik her!
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

               Nyt fra Bestyrelsen:      

 

Generalforsamling Rallycross Kørerforeningen RCD

Søndag d. 24/3 2024 kl 13.00

 
Generalforsamlingen afholdes i klubhuset ved Nørlundbanen, Brandevej 19b, 7430 Ikast

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Klasserepræsentanternes beretninger

4. Kassereren fremlægger regnskabet

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg af (kasserer på ulige år)

    Valg af bilagskontrollant og suppleanter

9. Eventuelt

 

Tilmelding og forslag til behandling på generalforsamlingen senest . 12/3 2024 på mail  Kjeldsen281@gmail.com

Husk betaling af kontingent for at kunne deltage på generalforsamlingen.