banner1


16. oktober 2009

Forside
Kalender

Links
Teknik
DM stillingen
Foto
Baner
Tillægsregler
Folkerace cup
Presseinfo
Kørerforeningen
Til salg
Data
Nyhedsmail
Kontakt info
Forum

Ny uddannelse af flagposter

 

Da flere offroadklubber mangler de rette officials opfordres du til at melde dig hos din klub så løbsarrangørerne ikke står med et stort problem næste år. De nuværende OF 532 bliver ikke fornyet uden deltagelse i nedenstående kursus.

Kurset består bl.a. af brandslukning, lidt teori, samt en masse klip fra motorsport som vi sammen skal lære at bedømme for at kunne rapportere korrekt  ind til dommeren.

 

OF 532+ – Chef for flagpost

Beskrivelse af kursus og formål

532+ kursus chef for flagoficials. Kurset er et éndagskursus og opfylder de krav, som stilles i

reglement 5 for uddannelsen til chef for flagpost og er åbent for alle, som har en OF-533 licens og

har deltaget som OF-533 ved mindst to nationale løb indenfor to år og indstillet til deltagelse af

deres stamklub.

Efter gennemførelse af kurset med tilfredsstillende resultat kan kursisten få udstedt officialslicens OF- 532+

Målsætning

Kursisten vil efter gennemførelsen af kurset selvstændig kunne virke som chef for flagpost ved

alle baneløb, hvor denne officialskattegori kræves. Kursisten skal efter kursets afslutning kunne lede

og fordele arbejdet på en flagpost og kende til de grundlæggende begreber omkring sikkerhed,

regler for kørsel på bane og indberetning til løbsledelsen.

Kursisten vil efter gennemførelsen af kurset ligeledes kunne fungere som starter ved nationale

stævner, banechef og depotchef.

Mål

Kursisten skal efter gennemførelsen af kurset have kendskab til reglement 1, kendskab til de af DASU

stillede krav omkring tillægsregler og have  kendskab til organisationen omkring officials.

 

Der afholdes kurser den, den 24. og 25. oktober NYSUM og IKAST primært Offroad
14. november Sjælland Offroad / Historisk