18-03-2023

Forside

Kalender


Links

Teknik

DM stillingen 

Baner

Kørerforening
 


   

 


   Medlemsliste         Mødereferater
   Bestyrelse          og foreningens kalender

   Vedtægter          Betaling af kontingent

   Indmeldelse: Klik her!
 

Ny indmeldelsesblanket!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

               Nyt fra Bestyrelsen:      

 

23.02.2023

Generalforsamling Rallycross kørerforeningen RCD

Søndag den 26/3 2023 KL 13:00

Generalforsamlingen afholdes i klubhuset ved Nørlundbanen, Brandevej 19B. 7430 Ikast.


 Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2
. Formandens beretning.
 
3. Klasserepræsentanternes beretninger
 
4. Kassereren fremlægger regnskabet.
 
5. Forslag fra bestyrelsen.
 
6. Forslag fra medlemmerne. 
 
7. Fastsættelse af kontingent.
 
8. Valg af bilagskontrollant og suppleanter.
 
9. Eventuelt.
 

Tilmelding og forslag til behandling på generalforsamlingen senest 12/3 2023. på mail
Husk betaling af kontingent for at kunne deltage på generalforsamlingen

FORSLAG PKT 5